Driver eget firma Vand Dialog as med fokus på reklamekonsepter, grafisk design, sosiale medier og interaktive løsninger. 18 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen.